REKLAAM


Horses24
koondab samanimelisi registreeritud portaale Eestis, Lätis, Leedus, Soomes, Rootsis, Taanis, Poolas, Venemaal ja mitmetes teistes riikides. Pakume reklaamiväljundit nii kõikides portaalides korraga, kui ka valikuliselt ainult Teile sobivais. Horses24 portaalides reklaami tellimiseks ja/või hinnapäringuteks võtke palun meiega ühendust e-mailil info@horses24.ee

Reklaami avaldamise tingimused:

 • Horses24 jätab endale õiguse reklaamist keelduda, kui selle sisu ei vasta kehtivatele õigusaktidele, on illegaalne, ebasünnis, eksitav, sarnane Horses24 disainiga või solvav

 • Horses24 ei võta enesele vastutust oma lehekülgedel reklaamitavate kaupade ja teenuste kvaliteedi eest

 • Horses24 ei võta enesele vastutust oma lehekülgedel näidatavate reklaamide seadusele vastavuse eest. Reklaami tellija kohustub kontrollima, et tema poolt Horses24 avaldatavad reklaamid vastavad kehtivatele seadustele, ning kinnitab tellimust esitades, et seaduse vastu eksimise korral tekkivad kulud kannab reklaami tellija.

 • Olenevalt Teie reklaami tüübist ja formaadist jätab Horses24 endale õiguse nõuda enne reklaami avaldamist lisaklauslite sisseviimist või eri muudatuste tegemist. Lisainformatsiooni saamiseks kontakteeruge palun meie kontaktidel. Kõik taolised andmekogumisvormid (sh bännerid) märgistatakse vajadusel kirjaga “reklaam”

   

Reklaamietikett:

 • Reklaam ei tohi olla eksitav. Näiteks tähendab see muuhulgas, et bänner ei tohiks meenutada Windows/Mac/Unixi dialoogiaknaid, veateateid jms.

 • Reklaam ei tohi meenutada Horses24 sisu.

 • Reklaam ei tohiks imiteerida uudiste pealkirju ei kujunduselt, toonilt, kolmanda isiku lauseehitusena ega teemapüstitusena.

 • Küpsiste (Cookie'd) lisamine reklaamile on Horses24 keskkonnas keelatud.

 • Horses24 'l on õigus eemaldada oma keskkonnast mistahes Horses24 kasutajaid ja/või kasutajafunktsionaalsust kahjustav või häiriv reklaam.